Ban giám đốc

- Giám đốc công ty           : Ông Lê Thanh Nam 
- P.Giám đốc công ty         : Bà Nguyễn Thị Xuân Trang 
- P. Giám đốc Công ty, Giám đốc nhà máy Chế Biến KS Biotan: Ông Huỳnh Thế Chỉnh 
- Kế toán trưởng                : Bà Phan Minh Phượng
  • Thông tin khác
 

  • Dự án thực hiện

  • Tỷ giá & Giá Vàng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BIOTAN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.2210915 - Fax: 0256.3646335
Email: info@biotan.com.vn - Website: http://biotan.com.vn