Báo cáo tài chính
STT
TIÊU ĐỀ BÁO CÁO
DOWNLOAD
1
Báo cáo tài chính năm 2017
2
Báo cáo tài chính năm 2016
3
Báo cáo tài chính năm 2015
4
Báo cáo tài chính năm 2014
5
Báo cáo Tài Chính năm 2013
6
Báo cáo Tài Chính năm 2012
7
Báo cáo tài chính 2011
8
Báo cáo tài chính 2010
9
Báo cáo tài chính 2009
10
Báo cáo tài chính 2007-2008
 
Chứng khoán
HOSE HNX
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
 

© 2011 - Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Biotan

Địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định 
Điện thoại : 056.2210915   -  Fax: 056.3646335
Website: www.biotan.com.vn
Email: info@biotan.com.vn