Giới thiệu chung

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BIOTAN
Tên giao dịch: BIOTAN MINERAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: BIOTAN Co.
Trụ sở chính: 422 Nguyễn Thái Học –TP. Quy Nhơn – T. Bình Định
Mã số thuế: 4100592967
Năm thành lập: 2006
Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng
Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Quá
Người đại diện pháp luật Công ty: Ông Lê Thanh Nam
Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 4100592967 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp ngày 17/02/2006
Công ty cổ phần khoáng sản BIOTAN đuợc tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp của Quốc hội nuớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi thông qua ngày 30/03/2007.

  • Thông tin khác
 

  • Dự án thực hiện

  • Tỷ giá & Giá Vàng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BIOTAN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.2210915 - Fax: 0256.3646335
Email: info@biotan.com.vn - Website: http://biotan.com.vn