Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch HĐQT
Ông: Lê Thanh Nam - Phó chủ tịch HĐQT
Bà: Nguyễn Thị Xuân Trang - Thành viên HĐQT
Bà: Phan Minh Phượng - Thành viên HĐQT
Ông: Huỳnh Thế Chỉnh - Thành viên HĐQT
  • Thông tin khác
 

  • Dự án thực hiện

  • Tỷ giá & Giá Vàng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BIOTAN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.2210915 - Fax: 0256.3646335
Email: info@biotan.com.vn - Website: http://biotan.com.vn