Board
Ông: Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch HĐQT
Ông: Lê Thanh Nam - Phó chủ tịch HĐQT
Bà: Nguyễn Thị Xuân Trang - Thành viên HĐQT
Bà: Phan Minh Phượng - Thành viên HĐQT
Ông: Huỳnh Thế Chỉnh - Thành viên HĐQT


 
Securities
HOSE HNX
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Exchange Rates
Statistics
 

© 2011 - BIOTAN MINERAL JOINT STOCK COMPANY

Address: 422 Nguyen Thai Hoc - TP. Quy Nhon - Binh Dinh Province
Tel: 056.2210915 - Fax: 056.3646335
Website: www.biotan.com.vn
Email: info@biotan.com.vn