Financial report
Báo cáo tài chính 2007-2008
Báo cáo tài chính 2009
Báo cáo tài chính 2010
Báo cáo tài chính 2011
Báo cáo Tài Chính năm 2012
Báo cáo Tài Chính năm 2013
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2017
 
Securities
HOSE HNX
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Exchange Rates
Statistics
 

© 2011 - BIOTAN MINERAL JOINT STOCK COMPANY

Address: 422 Nguyen Thai Hoc - TP. Quy Nhon - Binh Dinh Province
Tel: 056.2210915 - Fax: 056.3646335
Website: www.biotan.com.vn
Email: info@biotan.com.vn